Korujen hoito-ohjeet

Vanerisia osia voi pyyhkiä varovasti kostealla liinalla. Vältä altistamasta korujasi vedelle ja kemikaaleille (kuten hiuslakalle jne.).